The 11th Asian and Pan-pacific Connective Tissue Society Symposium & The 3rd National Conference of CSMB Nov. 16th to 20th, 2018 | Hangzhou, China

Committee
Hongquan Zhang
Wei Kong
Chuanyue Wu
Zhigang Zhang
Danny Chan
Junke Zheng
Congjian Xu
Jianquan Chen
Yanqiu Yu
Guanglei Zhuang
Jing Zhou
Zhiqian Zhang
Gaoxiang Ge
Qiang Zhao
Gaoliang OuYang
Zhongjun Zhou
Xuenong Zou
JianFeng Chen
Baohua Liu
Bo Gao
Jincai Luo
Junbao Du
Enyin Lai
Luyang Yu
Li Zhang
Wei Chen
Jun Zhan
Zhihua Liu
Ceshi Chen
Jingang Zheng
Zhijie Chang
Mingzhou Guo
Barbara Chan
Xiaoyan Qiu
Zimei Wang
Enmin Li
Yuliang Liang
Xiaoling Zhang
Yan Zhang
Important dates
  • Early-Bird Registration July 31th, 2018
  • Abstract submission deadline July 31th, 2018
  • Conference Date November 16th to 20th, 2018
    CSMB 2018
    版权所有:南京弟齐信息技术有限公司 | 苏ICP备15059127号-9
    2016-2017 © Origin C&E Service Co., Ltd. all rights reserved.